Fraugde-Kærby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-44

Fredningsnr.
361623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fraugde-Kærby By, Fraugde - umatrikeleret vejareal, litra "a" (beliggende mellem matr.nr. 6c og 16a Fraugde-Kærby, Fraugde) Bro nr 703-7/0695 over Vejrup Å. Stenkisten har to gennemløb. Siderne består af råt tildannede granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er råt tildannede granitpæle. Strømpillen er 0,95 m bred. Hele facaden er 8 m bred, målt fra de yderste punkter på de vinkelstillede og bueformede brofæster, og 2,75 m høj. Facaden består af gra- nitkvadrer. Den moderne vejbelægning og vandløbets stensatte sider ved bro- fæsterne er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3364
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 802/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3364
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro nr. 703-7/0695 over Vejrup Å. Stenkisten har to gennemløb. Siderne består af råt tildannede granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er råt tildannede granitpæle. Strømpillen er 0,95 m bred. Hele facaden er 8 m bred, målt fra de yderste punkter på de vinkelstillede og bueformede brofæster, og 2,75 m høje. Facaden består af granitkvadrer. Den moderne vejbelægning og vandløbets stensatte sider ved brofæsterne er ikke omfattet af fredningen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)