Fraugde-Kærby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-44

Fredningsnr.
361623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fraugde-Kærby By, Fraugde - umatrikeleret vejareal, litra "a" (beliggende mellem matr.nr. 6c og 16a Fraugde-Kærby, Fraugde) Bro nr 703-7/0695 over Vejrup Å. Stenkisten har to gennemløb. Siderne består af råt tildannede granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er råt tildannede granitpæle. Strømpillen er 0,95 m bred. Hele facaden er 8 m bred, målt fra de yderste punkter på de vinkelstillede og bueformede brofæster, og 2,75 m høj. Facaden består af gra- nitkvadrer. Den moderne vejbelægning og vandløbets stensatte sider ved bro- fæsterne er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3364
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 802/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3364
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro nr. 703-7/0695 over Vejrup Å. Stenkisten har to gennemløb. Siderne består af råt tildannede granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er råt tildannede granitpæle. Strømpillen er 0,95 m bred. Hele facaden er 8 m bred, målt fra de yderste punkter på de vinkelstillede og bueformede brofæster, og 2,75 m høje. Facaden består af granitkvadrer. Den moderne vejbelægning og vandløbets stensatte sider ved brofæsterne er ikke omfattet af fredningen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)