Stagsted Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-106

Fredningsnr.
081518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900, skovrider C.A. Mathiesen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg Høj, 3,5 x 25 m. Bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 81-82] I Udkanten af Stagsted Skov ligger 2 Höie; den ene (82) har en Kreds af större Sten om Foden.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, mindst 3,5 x 26 M. Mærkesten i Toppen. I unge Graner; fredlyst (Æ.B [ældre beskrivelse]: Sten om Foden).

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 25 m. Bevokset med Graner.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i udkandt af plantage. Tilgroning gør fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj beliggende i plantageskov. Stedvise synlige randsten. Bevokset af overvejende unge, selvsåede asketræer.

Litteraturhenvisninger  (0)