Åsum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080811-45

Fredningsnr.
361624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra b, ud for matr.nr. 14b og 13 m, Ejby, Odense Jorder, Odense Matr.nr. 23a og 34, Åsum, Åsum s. Bro nr. 703-4, 681 over Lindved Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 13 m langt, 2,5 m højt målt fra buestikstenenes underkant til bunden af åen, og 3,7 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 4 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og afgangen. Fredningen omfattet ikke betondækket over broen med den moderne vejbelægning, gelænderne og de stensatte sider i åen, der ligger i forlængelse af brofæ- sterne.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3371
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3371
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bro nr. 703-4,681 over Lindved Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 13 m langt, 2,5 m højt målt fra buestikstenenes underkant til bunden af åen, og 3,7 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 4 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og afgangen. Fredningen omfatter ikke betondækket over broen med den moderne vejbelægning, gelænderne og de stensatte sider i åen, der ligger i forlængelse af brofæsterne.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 797/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)