Årslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090619-5

Fredningsnr.
371616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "a", mellem mart.nr. 8a og 15d, Årslev By, Årslev sogn. Stenkiste over Vindinge Å. Stenkistens sider består af kløvede kampesten med overliggere af granitplanker. Gennemløbet er 7 m langt, 1,3 m bredt og 1,3 m højt. Det er ved sluget forlæn- get ca. 2 m med en betonkonstruktion. Facaden ved afgangen måler ca. 1,5 m i højden og 4 m i bredden. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3401
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste over Vindinge Å. Stenkistens sider består af kløvede kampesten med overliggere af granitplanker. Gennemløbet er 7 m langt, 1,3 m bredt og 1,3 m højt. Det er ved sluget forlænget ca. 2 m med en betonkonstruktion. Facaden ved afgangen måler ca. 1,5 m i højden og 4 m i bredden. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3401
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 803/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)