Vonsild

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170707-31

Fredningsnr.
350925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 6 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Siderne er sat af tre skifter med granitpæle og tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle. En grusvej fører hen over stenkisten.
Undersøgelsehistorie

1987 Diverse sagsbehandling
Museet på Koldinghus
Diverse korrespondance ang. restaurering og fredning af stenkiste ved Dalby Møllebæk (sb. 31) i Vonsild.

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 6 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Siderne er sat af tre skifter med granitpæle og tilhuggede kampesten. Overliggerne er granitpæle. En grusvej fører hen over stenkisten.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste i Dalby møllebæk. Som tidligere fritekst, med tilføjelse: Gennemløb i øst-vestlig retning. Tre skifter granitpæle i nordsiden, ca. 1 m højt og fire skifter i sydsiden knap 1,5 m højt. Brofæster af kampesten forlænger gennemløb ved slug og afgang, ved angangen i øst følger brofæstet nord og NØ-skrænten af åens krumning med syd. Mod syd er kisten markeret af en kampesten i hver side af vejbanen og mod nord af en række på fire respektive to sten i hver side. Bevoksning: 1996: Mos og Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"BS 22+omslag: Bro over Jensvad syd for Vonsild. Fredet 3509-25" (Landinsprktør Palle Grønlund) "Stenkiste, Jensvad Bro. Fredet 3509:25" (Museumsinspektør Vivi Jensen)