Stagsted Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-107

Fredningsnr.
081519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900, skovrider C.A. Mathiesen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg Høj, 2,5 x 10 m. Noget af søndre side bortskåret af dige. Bevokset med bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 81-82] I Udkanten af Stagsted Skov ligger 2 Höie; den ene (82) har en Kreds af större Sten om Foden.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, anseelig, 2,5 x 2,8 M. h. Noget af den søndre Side bortskaaret af et Dige. Mærkesten mod S. I unge Graner; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 10. Noget af søndre Side bortskaaret af Dige. Bev. med Bøge.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bøgebevokset høj i udkandt af skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, vegetationsløs høj i skovbryn. Bevokset af store, mangestammede bøgetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)