Knudseje Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100209-115

Fredningsnr.
081524

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1900, skovrider C.A. Mathiesen Diplom Afmærkn.: MS 1903, Skjoldborg Langhøj i N-S. 30 x 8 x 1,5 m. Bevokset med lige bøgetræer. NMI: Langhøj i N-S 20 x 8 x 1,5 m...........
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, N-S., 20 M. l., 8 M. br. 1,6 M. h. Mærkesten i ø Side; i høje Træer; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i N - S. 20 x 8 x 1 1/2 m. Bevokset med høje Bøgetræer.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langhøj beliggende på moræneryg i lysåben bøgeskov. Enkelte større bøgetræer på den græsklædte høåj.

Litteraturhenvisninger  (0)