Hvarre Slot
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120412-42

Fredningsnr.
161252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hvarre slot Voldstedet består af fundamentet til en rektangulær bygning, der har målt ca. 6 x 4 m., og hvis kampestenssokkel endnu er synlig. Fundamenet omgives udvendig af jordskråninger, således at hele tomten måler ca. 12 m. i nord-syd og ca. 9 m. i øst- vest. I vest er tomten ved en tør grav skilt fra et plateau, der ind mod den nævnte grav er ca. 17 m. bredt, og som i en bue strækker sig ca. 19 m. ud mod vest. Plateauet hæver sig ca. 2 m. over omgivelserne, der i vest og syd falder ned mod søen. Voldtedet ligger i græs. Grænsen for det fredede areal forløber i vest og syd langs søbredden, i nord efter en øst-vestlig linje 25 m. nord for foden af ruinens nordre jordskråning og i øst langs skellet til den dyrkede mark ca. 10 m. øst for ruinens østside. Ovennævne mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes. ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Ruinerne må ikke restaureres, opmures eller tildækkes uden rigsanti- kvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvarre Slot. Paa en Landtunge, der strækker sig ud i Søen og som i tidligere Tid har været helt overflydt med Vand, ligger Ruinerne af en Borg, kaldet Hvarre Slot. En uregelmæssig firkantet Banke, 31' l 23' br. 4' h, indeslutter Fundamenterne af en taarnlignende Bygning, opfört af utilhugne Kampesten uden Mursten. V. for denne og adskilt derfra ved en smal Indsænkning ligger en lav, uregelmæssig formet Banke uden Spor af Murværk.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt voldsted i engdrag.

Litteraturhenvisninger  (0)