Hovedskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-84

Fredningsnr.
271048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/9 1969 19/12 1988, omtinglyst. 1969: Vildtbanesten Stenen er 1,60 m høj og måler ved jorden 0,38 x 0,26 m. Dens top er udhugget som en krone, og stenen har følgende indskrift på vestsiden: C 6 S D A 1743 No 6 Stenen står i vejkrydset i Hovedskov, 1300 m NV for Græstrup kirke på vejen til Løvet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller be- skadiges ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende mate- rialer.
Undersøgelsehistorie  (11)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vejhjørnet staar en saakaldt "Vildtbanesten med Chr.VI Navnetræk m.m. En anden staar i Løvet Skov, nær Landevejen, henimod Sogneskellet mod Brejrup, en trdje henligger paa en fredlyst Høj under Vaabensholm, Føvling Sogn.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten i samme tilstand som tidligere beskrevet. 1988: Vildtbanepæl. Stenen er 160 cm høj og måler ved jorden 38 x 26 cm. Dens top er udhugget som en krone og på forsiden, som vender mod Ø, er indhug- get: C6 SD A1743 No 6

1988 Aflysning
Journal nr.: F53-3056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanepæl. Stenen er 160 cm høj og måler ved jorden 38 x 26 cm. Dens top er udhugget som en krone og på forsiden, som vender mod Ø, er indhugget: C6 SD A1743 No 6

1989 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 97/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 97/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vildtbanesten stående i vejkanten.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Står i vejkanten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

Litteraturhenvisninger  (0)