Afd. 206
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-361

Fredningsnr.
251087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 11 m i diameter, 0,6 m høj.
Undersøgelsehistorie  (10)
1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav høj beliggende på øen Bredø i Borresø. Nedsynkning i midte, og om foden en svag grøft.

1988 Museal udgravning
Silkeborg Museum

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1 m. Lille fordybning i top og med en svagt markeret grøft omkring højen, dog ikke synlig på en strækning af 5 m i SØ.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 2 gamle bøge mod øst.

Litteraturhenvisninger  (0)