Tvillinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130604-12

Fredningsnr.
221157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2211:57 Gravhøj, "Tvillinghøj". Ca. 14 x 16 x 1,5 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 11-12] To større Høie, delvis udgravede og benyttede til Haveanlæg. I den ene er funden en stor Stendynge og flere mindre Stensætninger.

1950 Museal berejsning
Journal nr.: 723/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 11-12] "Tvillinghøj" 2 sammenvoksede Høje 35 m. lang i NØ-SV., 16 m. bred. Den nordlige Del 2,4 m. høj den sydlige 1,4 m. høj. Gl. eftergroet Skaar paa Siden mod NØ. Nord og Vestsiden stejlt afgravet i Gl. Tid. Mindre Gravning i Sydsiden. Græsklædt med Træer i Udkanten af Haveanlæg. Tilladelse til Sløjfning afslaaet. J. Nr. 723/50.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tvillinghøj" (sb. 11-12), 2 sammenvoksede høje, 35 m lang i nordøst-sydvest, 16 m bred. Den nordlige del ca. 2,4 m høj, den sydlige del 1,4 m høj. Gammelt eftergroet skår på siden mod nordøst. Nord- og vestsiden stejlt afgravet i gammel tid. Mindre gravning i sydsiden. Tinglystb 16/1 1951. Tinglysningen dækker over såvel fredningsnummer 2211:52 og 2211:57

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, krat og store gamle fyrretræer, der er ved at vælte. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i have op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)