Skjern Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130710-11

Fredningsnr.
201172

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skjern voldsted Voldstedet består af en aflang voldbakke, ca. 50 m i øst- vest og ca. 35 m i nord-syd med rester af en grav og ydre ringvold mod nord og vest. Det fredede område begrænses mod syd af den parallelt med voldbanken løbende engvej, mod øst af den ca. 8 m fra bakkefoden løbende indhegning. Mod vest og nord dannes grænsen af yderranden af den lave ring- vold hinsides graven. Arealets bevoksning med træer er ind- befattet under fredlysningen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted. (Skjern).

1936 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2001 Museal udgravning
Journal nr.: 175G
Viborg Museum
Mindre sondering i nordfløjen, men desværre viste det sig, at der netop på dette sted var en større forstyrrelse.

2002 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
De dendrokronoliske undersøgelser viste: Funderingen til den omgivende vold dateres til 1465/66. Kantforstærkningen på mellembanken til 1461/62. Broen mellem mellembanken og forbanken/volden til mellem 1348 og ca. 1492. Broen mellem mellembanken og hovedbanken mellem 1334 og ca. 1481. Der er i begge broer jævnligt udskiftet pæle.

2002 Museal udgravning
Journal nr.: 175G
Viborg Museum
Der blev en grøft vinkelret på østfløjen. Af østfløjen blev påvist et svært funddament til østfløjens væg ud mod voldgraven. Over dette har der været en teglmur. Østfløjens vestvæg ind mod borggården blev også frilagt, denne mur hra været bygget som en kassemur, hvoraf kun kernen stod tilbage i de øverste lag. Der var spor efter at kælderrummet i østfløjen har været overhvælvet med en tøndehvælvning. Den anden del af undersøgelsen bestod af hjemtagning af tømmer til dendrokronologiske undersøgelser.

2002 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
De dendrokronoliske undersøgelser viste: Funderingen til den omgivende vold dateres til 1465/66. Kantforstærkningen på mellembanken til 1461/62. Broen mellem mellembanken og forbanken/volden til mellem 1348 og ca. 1492. Broen mellem mellembanken og hovedbanken mellem 1334 og ca. 1481. Der er i begge broer jævnligt udskiftet pæle.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2116-0002
KUAS, Fortidsminder

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)