Fjeldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-192

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (8)
1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tue 0,2 x 3 m. Græsgroet og ubeskadiget. (Ligger 35 m Vest for sb. 190. Omtalt journ.nr. 324/48, men er her ikke taget med under arealfredningen. Bør dog fredes for sig selv, da tuegrave ingenlunde er almindelige.)

1948 Museal udgravning
Journal nr.: 290/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1952. Ingen oldsager. Formentlig rydningsdynge.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Konstateret fjernet og opdyrket.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 604-0034
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fjernet og opdyrket.

1991 Aflysning
Journal nr.: 604-0034
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tue, ca. 0,2 x 3 m. Græsgroet og ubeskadiget. *** Nyberejsningstekst *** C-høj. Konstateret fjernet og opdyrket.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)