Dragsmur
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140506-1

Fredningsnr.
241730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1947. Dragsmur. Vistoft sogn, Begtrup by, matr.nr. 5a: Dragsmur i skellet til Helgenæs sogn, Borup, matr.nr. 9a.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sogneskellet mellem Helgenæs og Vistofte Sogne dannes af Dragsmuren. Denne "Mur" der strækker sig tværs over den meget lave Tange, der forbinder Helgenæs med Mols, ligner fuldstændig de Stengjærder, som nutildags opföres til Hegn om Marker eller til Skjel mellem Sogne. Den er bygget af utilhugne Kampesten, af hvilke de störste ere 2-3 Fod store, medens mange ere langt mindre; Stenene forbindes ikke ved Kalk; de ligge löst over hverandre, uregelmæssigt og i höist 3 Lag. Stengjærdets Bredde er 5 Fod; dets Nordside er i den förste Slesvigske Krig dækket med Jord; mod Syd har det en Höide af 2-3 Fod. Gjærdet gaaer kun saa langt, som Jorden er opdyrket; paa Strandbredden til begge Sider, 50-70 Fod bred, sees intet Spor af "Muren". Der er intet i dette Stengjærdes Bygningsmaade, Form, Störrelse eller Beliggenhed, som tyder paa, at det er Resterne af eller Grændsevolden for en Mur, der er opfört til Forsvar eller Befæstning. Stengjærderne, der er meget talrige paa Helgenæs, kaldes "Mure"; "Esbyhöismuren" er saaledes kun et gammelt Stengjærde, der strækker sig imod Vest fra Esby af. Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Dragsmur". Lav jordvold strækkende sig tværs over den smalle landstrimmel, der forbinder Helgenæs med Mols. Er beliggende i sogneskel. Jordvold med front af kampesten på begge sider. Bedst bevaret er den Ø-lige dels S-side. Bredden af den oprindelige vold 1,5 m. Bevaret i en længde af 130 m. + 59 m. (.....). Asfalteret vej har afskåret V-enden. Asfalteret vej gennemskærer diget 8 m. Højspændingsmast i kant af muren. ** Seværdighedsforklaring ** Burde sammen med de umiddelbart S-for liggende "General Ryes-skanser" forklares og markeres på stedet. ***************************************** Genbesigtigelse 1985: Film: 001/20/20. En 0,7 m. høj og indtil 3,0 m. bred stenfyldt vold. CLM ***************************************** Genbesigtigelse 1987: Ingen beskadigelser. JGB Bevoksning: 1980: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Overfredningsnævnets kendelse af 10. juli 1947. Dragsmur. Vistoft sogn, Begtrup by, matr.nr. 5a: Dragsmur i skellet til Helgenæs sogn, Borup, matr.nr. 9a. *** Nyberejsningstekst *** "Dragsmur". Lav jordvold strækkende sig tværs over den smalle landstrimmel, der forbinder Helgenæs med Mols. Er beliggende i sogneskel. Jordvold med front af kampesten på begge sider. Bedst bevaret er den Ø-lige dels S-side. Bredden af den oprindelige vold 1,5 m. Bevaret i en længde af 130 m. + 59 m. (.....). Asfalteret vej har afskåret V-enden. Asfalteret vej gennemskærer diget 8 m. Højspændingsmast i kant af muren. ** Seværdighedsforklaring ** Burde sammen med de umiddelbart S-for liggende "General Ryes-skanser" forklares og markeres på stedet. ***************************************** Genbesigtigelse 1985: Film: 001/20/20. En 0,7 m. høj og indtil 3,0 m. bred stenfyldt vold. CLM ***************************************** Genbesigtigelse 1987: Ingen beskadigelser. JGB

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)