Kastrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-20

Fredningsnr.
231514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 2315-14,15,16,17 Høj, 1,50 x 15 m. I toppen et hul, 2 x 2 m, antagelig til bunds. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen har forhen været dyrket og derved er den noget udslæbt. Nu er den atter tilgroet med Grønsvær. Der er Spor af ]]Grønsvær[[ Brud i dens Top og Sydøstside. Der sees ingen Steen, men fornævnte Meddeler [se sb.nr. 19] siger, at Højen i Tiden mellem 1856-1860 var fuldpakket af store Steen baade forneden og oveni; men de bleve anvendte til Bygninger. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 15 m. I Toppen et Hul, 2 x 2 m, antagelig til Bunds. I Skov.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. Jour nr 4007/81 Bevoksning: 1980: Løvtræer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med hul i top. 6 sten ved/nær højfod. 4 m stort rundt hul i top, ca. 1/2 m dybt, heri en dyb rævegrav. (Skitse på berejserskemaet). NB: Højen svarer til fredningskort 2315:14, idet de 4 høje ved konteringen er byttet om. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4007/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt bevokset med krat. Helt ødelagt af rævegrave. Tophul og sten ses ikke pga. rævegrave og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)