Kastrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-21

Fredningsnr.
231515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 2315-14,15,16,17 Høj, 1 x 13 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne og de tre efterfølgende Høje [sb.nr. 21-24] ligge i en Rad fra S-N. i den saakaldte Kastrup Skov, der hører ind under Skjæringmunkgaard. Højen har forhen været skovklædt; men nu er den afdreven og dækket med Grønsvær. Fra Sydøst til hen mod Toppen har den et meget gl Brud, der synes at være til Bunden. Den er bygt af Overjord. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m. I Skov.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad, udflydende form. Flad top. 2 randsten ved højfod i Ø og ØSØ. Nær højfod på NV-skråning én sten. NB: Højen svarer til fredningskort 2315:15, idet de 4 høje ved karteringen er byttet om. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4007/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fuldstændig dækket af krat. Desuden bevokset med et stort løvtræ på SØ-siden.

Litteraturhenvisninger  (0)