Kastrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-22

Fredningsnr.
231516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for fred.nr.: 2315-14,15,16,17. Høj, 2 x 20 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
For nogle faa Aar siden stod der store Bøge paa denne Høj; men nu er den græsklædt. De fleste Steder er dens Overflade omgravet i længst forsvunden Tid. Der siges, at dette er skeet for at tage Steen til Bygningsbrug, og der er mere end Rimelighed for Rigtigheden af denne Meddelelse; thi mod Nordøst og Øst sees endnu 4 store Fodsteen, hvorved er den Mærkelighed, at de ikke staa paa Fodenden; men de ere satte paa Kant efter Længden. Gravningernes Retning og Beskaffenhed tyde paa, at alle Højens Fodsteen have været stillede paa den Maade. I Højens Midte er ingen Steen synlige, og her sees heller ingen Gravninger. Dette særegne Forhold er formodent[lig] opstaaet ved, at man først har borttaget de øverste og største Steen, og siden, da man borttog flere, har kastet Fylden fra Siderne ind i Højens Midte. Fylden er Muld. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. I Skov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let kuplet. NB. Højen svarer til fredningskortets 2314:16, idet de 4 høje ved karteringen er bygget om. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4007/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er fuldstændig dækket af krat og lidt buske.

Litteraturhenvisninger  (0)