Kastrup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-23

Fredningsnr.
231517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 2315-14,15,16,17 Høj, 2,75 x 25 m. I toppen en grøft i Ø-V og N derfor 3 dybe huller.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne forhen meget smukke Høj er endnu anseelig og tager sig godt ud. Den er klædt med enkelte Træer og Buske samt med Græs. Ved Foden er der Spor af, at dens Fodsteen ere udbrudte og bortførte. Fra Sydøst op ad Siden har den et Brud, som er meget gammelt; men om det er et Bundbrud er meget tvivlsomt. For Tiden sees ingen Steen hverken ved Foden eller i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 3/4 x 25 m. I Toppen en Grøft i Ø-V og N derfor 3 dybe Huller.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Overfladen meget ujævn på grund af rævegrave og dertil hørende jorddynger. I toppen en SV-NØ vendt 7 m lang og 2 m bred lavning, der er ca. 30 cm dyb. Lavningen er meget uregelmæssig og kan være opstået ved dyreaktivitet. På østlige skråning 3 m fra højfod, en 3 m x 1 m stor rendt, der er 0,5-0,7 m dyb. (Tegning på berejserskemaet). §53: På den SV-halvdel en del løvtræer (2-10 cm i diameter), der muligvis er plantede - ikke påtalt. NB. Højen svarer til fredningskort 2315:17, idet de 4 høje ved karteringen er ombyttet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4007/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt molestreret af dyregrave. Bevokset med græs, krat og buske.

Litteraturhenvisninger  (0)