Svanevig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070302-3

Fredningsnr.
442386

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Dobbelthøj

Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Rundhøi af 70 Fods Tværmaal, 8 Fods Høide, hvis sydlige Side er afskaaren af Veien.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj, to Høje med mellemliggende Sadel, ca. 1 m h, nv-sø for hinanden. Den nv [3A] 2,0 x 18 m., den sø [3B] 3,0 x 22 m. Mod S. er ca. 1/3 afgravet ved Vej, med Stejlside. Høje Træer og Buske. Noget traadt af Kreaturer.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelthøj, to høje med mellemliggende sadel; den nordvestlige [3A] 2 x 18 m, den sydøstlige [sb.3B] 3 x 22 m. Mod syd er ca. en trediedel afgravet med stejlside ved vej. Træer og buske.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)