Havløkkegård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070302-54

Fredningsnr.
442376

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Havløkkegård voldsted. Et sydøst for Havløkkegård beliggende voldsted af samme navn. Det består af en ca. 40 x 50 m stor banke med størst udstrækning i nord-syd, omgivet på de tre sider af en ca. 10-15 m bred grav, der på den fjerde, mod syd, har karakter af et kær. Graven er nu udtørret. Banken såvel som gravens yderskrænt i vest og sydvest har kampestensatte sider. I nord og øst markeres gravens yderrand kun af en svag hæv- ning i terrænet. På banken, hvor der er konstateret spor af munkestenbygninger og kampestensfundamenter, vokser gam- le løvtræer. Iøvrigt ligger banker og grave hen i græs. Det samme gælder den nord for nordgaven liggende ladegårdsplads, der måler ca. 80 x 60 m med størst udstrækning i nord-syd. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløj- ning, nybeplantning, bortførsel af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Stødoptagning er ikke til- ladt. Kreaturhold er kun tilladt på ladegårdsarealet, hvor den for græsning nødvendige overfladepløjning er tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt syd for Haverlykkegaard: et firsidet Voldsted med Vandfyldte Grave om. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Et sydøst for Havløkkegård beliggende voldsted af samme navn. Det består af en ca. 40 x 50 m stor banke med størst udstrækning i nord-syd, omgivet på de tre sider af en ca. 10-15 m bred grav, der på den fjerde, mod syd, har karakter af et kær. Graven er nu udtørret. Banken såvel som gravens yderskrænt i vest og sydvest har kampestensatte sider. I nord og øst markeres gravens yderrand kun af en svag hævning i terrænet. På banken, hvor der er konstateret spor af munkestenbygninger og kampestensfundamenter, vokser gamle løvtræer. Iøvrigt ligger banker og grave hen i græs. Det samme gælder den nord for nordgaven liggende ladegårdsplads, der måler ca. 80 x 60 m med størst udstrækning i nord-syd. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres. Stødoptagning er ikke tilladt. Kreaturhold er kun tilladt på ladegårdsarealet, hvor den for græsning nødvendige overfladepløjning er tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog følgende bemærkes : Ladegårdspladsen N for selve voldstedet henlå som ager, tilsået med vintersæd. Fredningsteksten er ikke klart formuleret m.h.t. om deklarationen tillader dyrkning på ladegårdsbanken, eller, med andre ord : om ladegårdsbanken omfattes af betegnelsen "dette fortidsminde" (blåt kort, linie 11 ff), på hvilket bl.a. dyrkning forbydes. Efter berejserens mening er dyrkningen formentlig ulovlig, idet deklarationen nævner, at kreaturhold (kun) er tilladt på ladegårdsbanken, "hvor den for græsning nødvendige overfladepløjning er tilladt." På grund af forholdets uklarhed er påtale ikke forsøgt. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende omgivet af gamle aske- og egetræer. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)