Nebbelunde voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070311-4

Fredningsnr.
46221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nebbelunde voldsted. Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke ca. 10 x 10 m, omgivet af en 5-6 m bred, vandfyldt grav. En høj dæmning over graven giver fra nord adgang til borgbanken. Voldste- det ligger i Nebbelunde præstegårdshave og er delvis bevok- set med træer. Grænsen for det fredede areal følger mod syd skellet mellem marken og præstegårdshaven og til de andre sider voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprens- ning af voldgraven eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Præstegaardens Have er en Kvadratisk Borgplads med affladet Top og 6 Fods Høide over Jordsmonet; den er omgiven af 15 til 18 Fods brede, vandfyldte Grave. Grundtværmaalet af Skraaningen er omtr. 3 Fod. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille voldsted, 1,3 x 22 x 35 m, velbevaret, instruktivt. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog bemærkes, at borgbanken ikke er kvadratisk men rektangulær med en topflade, der i Ø/V måler ca. 12,5 m, i N/S ca. 6,5 m. Graven måler udvendig 27,5 x 22,0 m; mål i rubrikken angiver det fredede areals udstrækning. Afsætning korrekt på 4 cm kort, forkert på m.b. ** Seværdighedsforklaring ** Lille overskueligt og instruktivt voldsted. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)