Skåningshave
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070321-15

Fredningsnr.
45232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/9 1929 Udskrift af kendelse af 12 jan. 1942 lagt til dekla- rationen. Eriksvolde. Voldstedet består af to 30-35 m rede borgbanker, en firsidet og en afrundet, begge omgivet af grave og en fælles , svær vold, i hvis overside, der findes en bred og dyb grøft, der har karakter af en voldgrav. Denne indre vold omgives atter af en ydergrav og en lavere ydre vold. Gravene er delvis vandfyldte. Voldstedet er bevokset med gammel bøgeskov, hvor 3 træer er fredet i henhold til deklaration af 1942. Vold- stedet ligger i skoven Skåningshave. Det fredede areal måler ca. 175 x 130 m og fredningsgrænsen følger foden af den yderste vold, så langt denne kan erken- des; iøvrigt danner skovskellet grænsen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprens- ning af voldgraven og forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Fredskoven, Skaansehave, den saakaldte Eriksvold et ovalt Borgsted liggende inde i Skoven og omgivet med vandfyldte Grave. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1929 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted "Eriksvolde". Forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Et sjældent helstøbt, tydeligt og velbevaret voldsted. Smukt beliggende i gammel bøgehøjskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1985 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.241/85
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Museal prøvegravning
Journal nr.: 72-1985-63
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Anlæggelse af fundament til elmaster. Masterne er beliggende hhv. 90 og 93 SV og S for Eriksvolde voldsted. Prøvegravningen påviste ingen fortidsminder.

1985 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 72-1985-63
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)