Ø-Hornum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120515-174

Fredningsnr.
121236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Højens midte udgravet til bund.
Undersøgelsehistorie

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 172-174] 3 middelstore, til Dels afgravede Höje; udgravede i Midten lige til Bunden. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Firkantet pløjet, ellers formodentlig som før, men bevokset med uigennemtrængeligt rosenkrat. Umiddelbart S for højen en række nyplantede grantræer, formodentlig et læhegn (hvorom der ikke er søgt dispensation ?). Bevoksning: 1979: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Noget "ramponeret" høj i træbevokset parcel i braklagt areal. Flot 360 graders vue. Kan plejes, men i så fald bør hele parcellen ryddes for træer.