Duebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-14

Fredningsnr.
513319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

1943: Rest af høj, 2,5 x 10 m. Meget stærkt afgravet fra alle sider. Står mod V, S og Ø med stejle, delvis nøgne brinker. Græsklædt i ager. (Centralgrav næppe rørt). 1987: Høj, 2,5 m høj, 9 x 11 m stor med største diameter Ø-V. Afskåret på alle sider. Et geodætisk målepunkt er anbragt i højen. I ager.
Undersøgelsehistorie

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter hvad gamle Folk kunne erindre skal der her have ligget en hel Del Steenrøser [sb.14]; nu er Marken ganske jævn, og tilbage ere kun 2 Gravhøie [sb.14A-B], som tilmed lidt efter lidt udjævnes og beskadiges. det er disse Høie, som ere omtalte i "Bornholms Brandpletter" Side 90. Her laa ogsaa det sammesteds omtalte lange Dige [røse sb.14], i hvilket de mange Lerkar fandtes. Endvidere er her Brandpletter, vistnok i stor Mængde, men paa disse to Høie nær, er alt ødelagt og forstyrret. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den ene [sb.14B] sløjfet. Rest af Høj, 2,5 x 10 m. Meget stærkt afgravet fra alle Sider. Staar mod V, S og Ø med stejle delvis nøgne Brinker. (Centralgrav næppe rørt). Græsklædt i Ager.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. 2,5 x 11 m Ø-V x 9 m N-S. Højrest oprindelig langt større, afskåret på alle sider, især tydeligt mod N. Til øvrige sider tydelige spor af kreaturslid. Højen står på en lille afpløjet sokkel. Højen bevokset med græs. På N-del nogle unge tjørnebuske og stikkelsbær. Enkelt ungt kirsebærtræ på Ø-siden. Højen beplantet med fyr, men de har kun kunnet vokse på N-delen. Lidt marksten henligger på SV-siden og ved N-siden af højen. Geodæterne har indenfor det seneste placeret et og nedgravet et målepunkt i højen. Ejeren er orienteret om almindelig fredning af højen. Ejer: Erik B.Kofoed Duebjærvej 2 Klemensker 3790 Hasle Tlf: 03-966456 Matr.92 c ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende flot udsigt over en stor del af V-Bornholm. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 m høj, 9 x 11 m stor med største diameter i Ø-V. Afskåret på alle sider. I ager.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - Set fra N