Tyrrishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-33

Fredningsnr.
071514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, gdr. Lars Nielsen Diplom Høj, "Fyrrishøj", 3 x 16 m. Tilgroet gravning fra øst over top. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tyrrishøj. 3 M. høj, 16 M. i Diam. I Toppen er en c 4 M. bred Gravning, nu 0.80 M. dyb, skraanende mod Vest. Mod Øst og SØ ses 2 større, flade Afgravninger. Mod Syd er gravet ved Foden hvorved en større Del af et Randdige er blottet; ligesaa i SV. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1901.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fyrrishøj", 3 x 16 m. Græs- og lyngklædt i Ager. Tilgroet Gravning fra Øst over Top. FM 12/9.01.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)