Riisby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-35

Fredningsnr.
51339

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/2 1908. Gdr. Martin Peter Riis. Høj, 3,5 x 25 m. Afgravet mod NØ og S. Affladet top. Gangsti til toppen. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ret betydelig Høi (formodentlig en Stenhøi) ca 10 Fod høi. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 25 m. Afgravet mod NØ og S. Affladet Top. Gangsti til Toppen. Træbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj i ager. 3 x 21 ØV x 20 m NS. Oprindelig større men noget afgravet og afpløjet. S-del afskåret NØ-SV af gammel dyrkning. V-siden med sokkel NNV-SSØ kun let afgravet, men betydelig del af NØ-siden afskåret NV-SØ-dels af gammel dyrkning og begyndende gammel afgravning NV-delen af højen afskåret ØV pga. gammel dyrkning. Spor af gammel ned -eller afgravning i toppen, sænkning ca. 5 m i dia. Tilgroet gammel sti fra NV-siden går over S-lige del af højen. Ny rævegrav i højens NV-del. En indgang nær midten af højen. For enden af en ca. 10 år gammel opgravet grøft. 2. indgang tæt NV herfor. Grøft NNØ-SSV ca. 7 m lang ca. 1 m bred og indtil 1-1½ m dyb, gravet for at befri gravhund, der sad fast i gammel rævegrav. Sten og jord ligger V for grøften og nedenfor grøften i N. I bunden af grøften ligger en bjælke, der er næsten helt dækket afc lidt jord og sten. Ved SSV-enden ses en stor tagblikplade, der har dannet loft over en form for kunstig rævegrav. Grøften viser at højen er tæt opbygget af sten med lidt jordfyld imellem. Marksten ved V-fod, større stendynge ved højfod ellers ...... pænt stenfri. Højen bærer spor efter kraftig markafbrænding. Flere af egene er kraftigt mærkede af ilden. S-del af højen næsten kun med græs. Toppen også fri for bevoksning. Omkring og især på N-delen af højen flere gamle egetræer, ved NVC-fod 2 gamle lind. Flere hassel, hyld og hybenbuske. Enkelte kirsebær og tjørn. Langs siderne og højfod brombærkrat. Er påtalt overfor ejer : Jens Ole Riis, Risbygård, Fejlerevej 5, 3782 Klemensker, tlf:03-966066 Ny aftale. Jens Ole Riis lovede indenfor et år at tilfylde udgravningen i højen. Aftalte at hælde sand i bunden af nedgravningen og bruge nogle af de marksten, der ligger ved højfoden som fyld. Øverst tildækkes nedgravningen med noget af det jord, der tidligere er opgravet og som ligger på kanten til nedgravningen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)