Torslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-42

Fredningsnr.
071516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 17-18 m. Ø- og V-side bortgravet. Små asketræer på Ø-side. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.75 M. høj, 17-18 M. i Diam. I Toppen har været en Sænkning. Den vestlige Halvdel er overpløjet og noget nedpløjet. Ved at tage Sten har man fundet et lille Lerkar uden Ben.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17-18 m. Græsgroet i Ager. Øst- og Vestside bortgravet. Smaa Asketræer paa Østside.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græsklædt høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra NV
Oversigt set fra S