Torslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-76

Fredningsnr.
071521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,65 x 17 m. Højfod afpløjet i S og V. N-side afgravet; men tilvokset. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdelen af en ödelagt Höi.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.65 M. høj, 17 M. i Diam. Fra NØ er taget meget Fyld, men saa overfladisk, at det antagelig ikke har forstyrret Midtgraven. Foden er i Ø. og V. afpløjet; Siderne har enkelte Ujævnheder. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 m. Lyng- og græsklædt i Ager. Højfod afpløjet i S. og V. Nordside afgravet, men tilvokset.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i kreaturfold.