Skovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-54

Fredningsnr.
523363

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
27/2 - 2009 De 10 Bautasten har fået hver deres seperate fredningsnummer. 5233:60-69 10 bautasten, 1-1,5 m høje. Stenene står i to grupper, hvor- af den ene omfatter 3 stående og 1 væltet sten og den anden (20 m længere mod syd) 1 stående og 5 væltede sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre stående bautasten.

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en lille indhegnet Klippeløkke sydøstlig for d[?] 12. Selveiergd [Skovgaard] staa endnu fire Bautastene og flere paa Stedet liggende aflange store Stene ere sikkert omfaldne Bautastene. I N Lunds Beretning omtales kun tre, som ere tegnede Tab 1 N 14-16).

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10 Bautasten, 1-1,5 m høje,; Stenene staar i to Grupper [sbnr. 54, 93-101], hvoraf den ene omfatter 3 staaende og 1 væltet Sten og den anden (20 m længere mod S) 1 staaende og 5 væltede Sten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Væltet bautasten.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)