Horhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-89

Fredningsnr.
071519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, propr. J.A. Flensborg Diplom "Hulskerhøj" eller "Gyldenhøj", 4 x 30 m. Tilgroede gravnin- ger i top. Gyvelbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Höi, "Horhöi" kaldet, paa en lav Banke. Diam 60', 17' h.

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hulskerhøj. 4 M. høj, 30 M. i Diam. Toppen danner en 10 M. stor Flade med flere flade Sænkninger. I Øst er der taget en hel Del Fyld (Stedet er ikke tilgroet). I SV ses en mindre Afgravning. Siderne ere i det hele noget ujævne. Lynggroet i Ager. Fredlyst under Betegnelsen Gyldenhøj 1901.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hulskerhøj", 4 x 30 m. Gyvelbevokset i Ager. Tilgroede Gravninger i Top. (Fin beliggenhed med storslaaet Udsigt). FM 12/9.01.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, gyvelklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)