Habedamsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-26

Fredningsnr.
503325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,75 x 8 m. Let forstyrret i toppen, hvor der ligger en 1,5 m lang bautasten væltet. Lyngklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langt ude paa Lyngen, paa en naturlig Klippehøjde, ses 2 store Røser tæt sammen [sb.26A-B]; den større mod Nord bestaar næsten blot af store løse Stene uden Jord imellem. De ere vistnok ikke undersøgte. Bevoksning: 1985: Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 0,75 x 8 m. Let forstyrret i Toppen, hvor der ligger en 1,5 m l. Bautasten væltet. Lyngklædt i Skov.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,75 x 8 m. I lyng. Omfalden bautasten på NV-lige del af højen. Ligger NØ-SV, 1,75 x 0,6 x 0,3 m. Tæt Ø for centrum gl. nedgravning, 1,5 m NV-SØ x 0,7 x 0,5 m dyb. I nedgravningen ligger en rævegrav, der er i brug. Tæt bevokset med lyng. N-del med enebær. Ved Ø-fod et egetræ. Højfoden ligger 10 m SV for et gl. stenbrud, muligvis flere høje i området, men p.g.a. lyng og enebær vanskeliggøres en sikker bestemmelse. Dog sandsynlig røse ca. 4 m V for røsen 5033-25. Ejer ikke forespurgt om evt. pleje. Bevoksning: 1985: Lyng og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)