Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 12 m i diameter, 1,2 m høj; på top et lille anlæg med en rosenbusk og en rejst sten uden indskrift. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om udgravninger og fund]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse af "Ørnekullerne", 12 m i Diam., 1,2 m h., paa Top et lille Anlæg med en Rosenbusk og en rejst Sten uden Indskrift. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1 er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i skov. 1,2 x 9 m. Virker højere set fra N. Omdannet til monument, ca. 2 m bred opgang fra NNV. Gangen er flankeret af 0,3 m store strandsten, der udgår fra gammel vej tæt N for højen. Gasngstien er belagt med granitstensskærver. Gangstien smallere til mod højens top og fører i en ca. 4 m bred cirkel omkring en central stensætning. 2 m N-S, 1,5 m bred, hvori der er rejst en 0,8 m høj (0,75 x 0,5 m bred ved basis) natursten på selve højens top.Stensætningen er sat af 15 randsten og oval i form, indenfor er samlet flere natursten. Ø og S for den rejste sten er plantet unge unge enebær og 8-10 årige fyrretræer. Gangstien der fører omkring er 1 m bred, udenfor gangens ydre stenrække er plantet en række unge bøgetræer fra N indtil midten af højen. Afløses yderst i SV af røn og i SØ af gran. Ved S-siden ingen bevoksning. Relativ åben bevoksning. På selve højens S-side ved S fod dog beplantning af 8-10 årige fyrretræer, lidt lyngbevoksning ved SØ-del. 10-20 årige gran og fyrretræer ved V-foden. Ung bøg og fyr 8-10 årige ved højens Ø-side. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27. Omtales i "Med arkæologen Dk rundt" Bornholm nr.31. Højen plejes antagelig af kommunen. 29-11-1985: Udpegedes og besigtigedes Ørnekullerne 5133-20-27 sammen med skovfoged hans Olsen, Hasle kommune samt amtets tekniske forvaltning. H.O. fik en kopi af Poul Simonsens opmåling fra 1944. Det besluttedes at synliggøre højene ved at fjerne de plantede fyrretræer fra selve højene. På højen 5133-20 vil beplantningen blive forsøgt tilpasset stenmonumenterne på højen. Grantræerne mod S vil blive opstammet således at højen synliggøres. Vi aftalte at bevoksningen på Ørnekullerne tages op til nyvurdering om et par år. ** Seværdighedsforklaring ** Ørnekullerne af arkæologisk forskningshistorisk interesse. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)