Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 10 m ØSØ for top af 5133-20. Mindre ubevokset stendynge. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger].

1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 10 m ØSØ for Top af [sb.1]. Mindre, ubevokset Stendynge. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1B er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse 0,2 x 4 m, i skov. Dimensioner vanskelig at bestemme. Strandsten synlige på højen. Tæt beplantet med fyrretræ. Omkring højfoden lyng og mos. Mange strandsten synlige i området. Aftale med Hans Olsen amtets T.F. om at frigøre højene for bevoksning. 5133-21-27. Efter rydning burde højene opmåles således at de kan indtegnes på skov og turistkort. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)