Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, toppen 10 m. ØSØ for 5133-21; 5 m i diameter, 0,4 m høj. I midten et 2,6 m bredt hul til under bunden, heri ses mange sten. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger]. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, Toppen 10 m ØSØ [for sb.1B]. 5 m i Diam., 0,4 m h, i Midten et 2,6 m bredt Hul til under Bunden. Heri ses mange Sten. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1C er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i skov. 0,35 x 5 m. Gammel udgravning 3 m NØ-SV, 1,5 m bred, 0,5 m dyb. Også spor af stødoptagning. Strandsten synlige i krater og på højsiden, især i S og SV. Meget tæt beplantning af fyrretræer 10-15 årige fyr. I krater lidt lyng og græs, bevoksning, begyndende egekrat. Mange strandsten i området fra 5133-22-20. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27 Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)