Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af røse, udgravet. Viser sig som et lille dybt hul med mange sten i; 6 m SØ for toppen af 5133-22. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger].

1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Røse, udgravet. Viser sig som et lille dybt Hul med mange Sten i, 6 m SØ for Toppen [af sb.1C]. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1D er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,3 x 4m. Sænkning midt i 1,5 m i dia. o,2 m dyb. Affladning mod N. Lav sanddynge Ø for højen. Tæt beplantning med 10-15 årig fyr. N-lige del omtrent fri for bevoksning. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)