Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 19,5 m. Ø for 5133-23. 14 m stor i Ø-V og 11 m i N-S, 1,25 m høj. I top et hul med mange sten i, 2 m i diam., 0,4 m dybt. NØ-foden afskåret. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger]. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 19 1/2 m Ø [for sb.1D]. 14 m st. i Ø-V, 11 m i N-S, 1,25 m h. I Top et Hul med mange Sten i, 2 m i Diam, 0,4 m dybt. NØ-Fod afskaaret. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1E er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj ? 0,75 x 15 m ø-v, 9 m bred n-s. Højen virker afsavet i ø, måske jorddynge herfra i nø. Muligvis 2 tangerende høje, der er sammensmeltet. Synlige sten i højoverfladen både på v og ø-lige halvdel. 2 udgravninger på toppen i v og midt i langhøjen. V-del svag sænkning 2 m i dia. 4 m fra højfoden, 7,5 m fra v-fod, nedgravning 2,5 m i dia. 0,5 m dyb. Nedgravning synes at ligge imellem de 2 høje. Ø-lige del ligger lidt nø-ligt i forhold til v-del. V-del beplantet med ca. 10-årige fyr. Relativ åben bevoksning. Enkelte ældre fyr og gran. Ø-del med græs, mos og revling. Indgår i højgruppe sammen med 5123-20-27 Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)