Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, midten 19 m Ø for top af 5133-24. Totoppet; 13,5 m stor i Ø-V og 8 m i N-S, 1 m høj. Overfladen stenet. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, Midten 19 m Ø for Top [af sb.1E]. Totoppet, 13,5 m st. i Ø-V, 8 m i N-S, 1 m h. Overfladen stenet. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1F er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj på naturlig højning. 1,3 x 14 m ø-v x 8 m n-s. 8 m bred i v-del, 7 m i ø-del, og 3/4 m høj. Kan være 2 høje, der tangerer hinanden, der enten p.g.a. udgravning eller sandflugt er sammensmeltet i en langhøj. Højoverfladen er noget ujævn efter gammel stødoptagning. Ø-lige del af højen tæt bevokset med asp, midt partiet med unge eg og elm. V-del med plantede ca. 10-årige fyr. Underbevoksning af mos og græs. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)