Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513326

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, toppen 17 m SØ for top af 5133-24. 8 m bred i NV-SØ, 6 m i NØ-SV; ganske lav. I midten et hul, 1,5 x 1,6 m stort og 0,5 m dybt. I S-fod et andet hul. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger]. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, Toppen 17 m SØ for Top [af sb.1E] 8 m br. i NV-SØ, 6 m NØ-SV, ganske lav. I Midten et Hul, 1,5 x 1,6 m st., 0,5 m dybt. I S-Fod et andet Hul. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1G er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse 0,3 x 7 m. Dimensioner vanskelig at bedømme, sandflugt vanskeliggør iagttagelsesforholdene i skoven. Nedgravning 1,5 nnø-ssv x 1,25 x 0,3 m dyb. Muligvis fra stødoptagning. I og lidt n for centrum, v herfor gammel udgravning 2,5 m i dia. Har fjernet en del af højens nv-side. Højen ligger på lille højdedrag, præcis stedfæstelse vanskelig at angive. Andre høje ligger med stor sandsynlighed v for højen. Tæt fyrretræsbeplantning og sandklitter vanskeliggørr lokaliseringen og bedømmelsen af anlæggenes karakter. Røsen er tæt beplantet med ca. 10-15-årige fyr. Enkel ung eg ved nv-fod og gammel fyr ved røsens sv-fod. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27 Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)