Ørnekullerne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-1

Fredningsnr.
513327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, toppen 19 m SSØ for top af 5133-26. 15 m i diameter og 1,2 m høj. I top et hul, 2,85 m i diameter og 0,75 m dybt og stenet. I plantage. 5133-20 til -27: Alle kaldes "Ørnekullerne".
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lund nævner omtrent 20 mindre røser omkring en større kaldet "Hatten". Der var gravet i de fleste af dem af "folk som søgte Guld-Sager", hvorved urneskår o.a. lå blottet. Flere fund skulle være havnet i den Lohmannske samling samt hos fru Munch i Hasle (1819)]. [Jvf.sb.1A om fund og udgravninger]. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Toppen 19 m SSØ for Top [af sb.1G]; 15 m i Diam., 1,2 m h. I Top et Hul, 2,85 m i Diam., 0,75 m dybt og stenet. I Plantage. [Jvf.journ.128/46]. [sb.1H er beliggende inden for areal sb.1A, men har ingen selvstændig kortafsætning].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,75 x 9 m. Nedgravning midt i, 3,5 m i dia, 0,4 m dyb. Højens overflade noget ujævn pga. gamle rodvæltere og huller efter sstødoptagning. Centrale parti af højen fri for bevoksning bortset fra græs og mos. Tæt beplantning på n og ø-del af 10-15-årige fyr. Enkel række på højens s-del. Enkel gammel fyr ved nø-del. Kun spredt bevoksning i v og s. Mange huller efter stødoptagning i skoven. Indgår i højgruppe sammen med 5133-20-27. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)