Corselitze Østerskov DIIIafd14
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-198

Fredningsnr.
4428124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rejst sten ca 0,6 x 0,6 m i fladen og 1 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,20 x 6 m. En rejst sten, 1 m høj, 2 m ssø. for højen er indbefattet i fredningen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:57-61.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rejst sten. Den på blåt kort beskrevne høj ses ikke, ej heller ved genbesigtigelse d. 27.3.1985. Tinglysningen ændres. Indgår i højgruppe 4428:45-75, særlig 4428:57-61.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2675
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved en besigtigelse konstateredes det, at fortidsmindet 4428: 61 ikke var en gravhøj, men en rejst sten. Tinglysningen af 23.10 1884 slettes. Stenen nyfredes under tinglysningsnummer 4428:124.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2675
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rejst sten ca. 0,6 x 0,6 m i fladen og 1 m høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)