Gydeje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-129

Fredningsnr.
0715110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/10 1906, propr. C.A. Lange. Diplom Langhøj, 1,5-2 m høj og 37,5 m lang i ØNØ-VSV, 15 m br. Ø-enden noget afskåret af vej. Mod N overfladisk indskæring.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning ØNØ-VSV. 37 x 15 M., indtil 2.35 M. høj. I Østenden er den skraat afskaaren af en Vej; i Vest er Foden noget afskaaren af Ager. Her ses Sten til en samlet Længde af 8.60 M. Her er ogsaa foretaget en 3.50 M. bred Indgravning, der naar 5.55 M. ind, paa den inderste Halvdel er den dog kun overfladisk. Paa Nordsidens Midte staar en Busk. Naar undtages ubetydelige Huller er Overfladen ellers velbevaret. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1906.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,5-2 m. høj, 37,5 m. l. i ØNØ.-VSV., 15 m. br. Østenden noget afskaaret af Vej. Mod V. overfladiske Indskæringer.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, kratovergroet langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)