Birkelev
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210109-10

Fredningsnr.
380512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1923, købt. Afmærkn.: 1923, C. Neergaard, 5 MS er anbragt i arealets hjørner. Fredet hedeareal med een middelstor høj og 30 småhøje: a; sb. 9: Høj, 0,35 m høj, 7 m i diameter. Kun den østre halvdel er bevaret. Lyng i hede. b; sb. 10: Høj, 1,5 m høj, 14,5 m i diameter, NV og S for toppen to ca. 1,5 m vide og indtil 0,4 m dybe, kedelformede forsænkninger. En tilsva- rende midt på den NØ-lige side. Lyng og græs i hede. c; sb. 11: Høj, 0,25 m høj, 5 m i diameter. Ubeskadiget. Lyng i hede. d; sb. 12: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Midt henover højområdet går fire, Ø-V-orienterede, dybe vejspor. Lyng i hede. e; sb. 13: Høj, 1,10 m høj, 9 m i diameter. Midt i toppen en kvadratisk, knap 1 x 1 m vid og indtil 0,3 m dyb, nu tilgroet forsænkning. I øvrigt velbevaret. Lyng i hede. f; sb. 14: Høj, 0,25 m høj, 3,5 m i diameter. Omridset udflydende. Tilsyne- ladende ubeskadiget. Lyng i hede. g; sb. 15: Høj, 0,75 m høj, 7,5 m i diameter. Foden er i N afskåret af et gammelt vejspor. Lyng i hede. h; sb. 16: Høj, 0,4 m høj, 7 m i diameter. Foden er i N noget deformeret af et gammelt vejspor. Ellers ubeskadiget. Lyng i hede. i; sb. 17: Høj, 0,8 m høj, 8,5 m i diameter. Lille forsænkning i top. Lyng i hede. j; sb. 18: Høj, 0,25 m høj, 4,5 m i diameter. Konturerne udflydende. Ganske deformeret af fire, dybe vejspor. Lyng i hede. k; sb. 19: Høj, 1 m høj, 9 m i diameter i Ø-V-lig retning, 7,5 m i N-S-lig retning, idet højfod- og side er afskåret af vej i N. Mod NØ et nu tilgroet brud i side og fod. I øvrigt ubeskadiget. Lyng i hede. l; sb. 20: Høj, 0,4 m høj, 6,5 m i diameter. Lyng i hede. m; sb. 21: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Konturerne flydende. Lyng i hede. n; sb. 22: Høj, 0,75 m høj, 8 m i diameter. Lyng i hede. o; sb. 23: Høj, 0,8 m høj, 10 m i diameter. I SV-siden et 1,8 x 0,6 m vidt, indtil 0,4 m dybt, nu tilgroet hul. Lyng i hede. p; sb. 24: Høj, 0,2 m høj, 3,5 m i diameter. Lyng i hede. q; sb. 25: Høj, ca. 0,15 m høj, ca. 3 m i diameter. Omridset udflydende. Lyng i hede. r; sb. 26: Høj, ca. 0,25 m høj, ca. 3,75 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. s; sb. 27: Høj, 0,30 m høj, 4 m i diameter. Overfladen urolig, vel som følge af nu tilgroede plovfurer. Lyng i hede. t, sb. 28: Høj, 0,25 m høj, ca. 5 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. u; sb. 29: Høj, 0,20 m høj, 4 m i diameter. Fem gamle vejspor løber tværs henover højområdet. Lyng i hede. v; sb. 30: Høj, 0,20 m høj, 5 m i diameter. Lyng i hede. x; sb. 31: Høj, 0,15 m høj, ca. 3,30 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. y; sb. 32: Høj, 0,20 m høj, ca. 3,25 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. z; sb. 33: Høj, 0,15 m høj, 3,5 m i diameter. Den Ø-lige halvdel er udpløjet. Lyng i hede. æ; sb. 34: Høj, 0,30 m høj, 4,5 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. ø; sb. 35: Høj, 0,20 m høj, 4 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. å; sb. 36: Høj, 0,15 m høj, ca. 3 m i diameter. Konturerne udflydende. Lyng i hede. aa;sb. 37: Høj, 0,25 m høj, 3,75 m i diameter. Lyng i hede. bb;sb. 38: Høj, 0,20 m høj, 3,5 m i diameter. Lyng i hede. cc;sb. 39: Høj, 0,25 m høj, 4 m i diameter. Ø-lige halvdel afpløjet. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (10)
1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj, Diam 14.50. I Toppen 2 smaa firkantede, dybe og ret friske Huller. Desuden Spor af flere smaa eftergroede Brud i Top og Side... [Sb.] 9-39. Kort og Beskrivelse af disse Høje er udført i Anledning af Fredlysningen og gengivet her.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 m høj, 14,5 m i diameter. NV og S for toppen to ca. 1,5 m vide og indtil 0,4 m dybe, kedelformede forsænkninger. En tilsvarende midt på den NØ-lige side. Lyng og græs i hede. ...(Sb. 9-39 ligger på et arealfredet hedeområde, der er afmærket med fredningssten i de fire hjørner).

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Højen indmålt med GPS.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Tilsyneladende dækker tilsynets beskrivelse kun arealet med fortidsminderne gl. nr. 380512a-ccc generelt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Høj, 1,7 x 18 m. NV, S for toppen ses to ca 1,5 x 0,4 m dybe kedelformede forsænkninger og en tilsvarende mindt på den NØ-lige side.

Litteraturhenvisninger  (0)