Galtrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-135

Fredningsnr.
071539

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1900, C.G.R. Jørgensen Diplom Høj, 2,4 x 13 m. Noget afgravet i S og N, men tilvokset. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.40 M. høj, 13 M. i Diam. I Toppen er en græsgroet Flade. Fra Syd er foretaget en overfladisk Gravning omtrent til Toppen. Mod Nord ses 5 mindre Randsten. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 13 m. Græsklædt i Ager. Noget afgravet i S. og N., men tilvokset. FM 1900 20/9.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i nåletræsbevokset agerholm. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)