Ørslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-140

Fredningsnr.
0715113x

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gydeje m.m. Langdysse, ca. 1 m høj, ca. 13 m bred og ca. 20 m lang. Randsten: vest 2, syd 1, nord 2. I nordenden et dyssekammer, aflangt firkantet, med 2 bæresten i hver side og en ende- sten i vest, 2,5 x 1 m, med dæksten over. I sydsiden et hul, ca. 2 x 2 m, 0,5 m dybt. Græsklædt i udkant af have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Oprindelig Diam. c 30 M. Nu er kun den sø. Del tilbage med Rester af en stensat Kiste i NV-SØ. Der ses mange større Sten, fra Syd peger en Række paa 5 Sten ind mod Kisten. Denne er indtil 2.40 M. l, indtil 1.10 M. bred [skitse].

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj om Dyssekammer. Højen er 20 x 13 m. 1 m høj. Randsten V. 2, S. 1. N. 2. I Nordenden et Dyssekammer med 2 Bæresten i hver Side og 1 Endesten i V.; hvorover Dæksten. I Højen Sydside et Hul, 2 x 2 m. ½ m. dybt. Græs i udkanten af Have.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1205/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Dysserest i græsparcel i ager. Næsten ingen høj synlæig.

Litteraturhenvisninger  (0)