Feldsværre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210502-43

Fredningsnr.
43051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft, Feldsværre. Højning, som af grundplan er nærmest kvadratisk, men med stærkt rundede hjør- ner og konvekse sider. Udstrækninger er 85 m øst-vest og 80 m nord-syd. En øst-vest gående markvej forløber hen over højningen langs sydlige kant, og syd for markvejen ligger en del af højningen i dyrket mark. Fredningsgrænsen går langs markvejens sydlige kant. Højningens topflade er ujævn og største højde er 3,5 m over omgivende terræn. På topfladens vest- lige del findes en 15 x 10 m stor vandfyldt sænkning (fedding). Højningens sydvestlige hjørne er noget lavereliggende i forhold til topfladen, og høj- ningens sydøsthjørne er meget uregelmæssig. Højningen ligger i græs.
Undersøgelsehistorie  (12)
1961 Museal udgravning
Journal nr.: 540/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling og prøvegravning på værftet Fældsværre ved N.Kingo Jacobsen, Geografisk Institut og O.Voss, Nationalmuseet. Formålet med undersøgelsen er at få afklaret værftets alder og brugsperioder. Desværre består Fældsværre hovedsagelig af klæg, hvilket de fleste middelalderlige værfter gør, og det giver dårlige muligheder for bevaring af trægenstande i modsætning til de forhistoriske værfter, hvis hovedbestanddel er gødning. Værftet har i nyere tid huset 3 gårde, men er idag ubeboet.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 64/62
Haderslev Museum

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Værft, Feldsværre. Højning, som af grundplan er nærmest kvadratisk, men med stærkt rundede hjørner og konvekse sider. Udstrækningen er 85 m østvest og 80 m nord-syd. En øst-vest gående markvej forløber hen over højningen langs sydlige kant, og syd for markvejen ligger en del af højningen i dyrket mark. Fredningsgrænsen går langs markvejens sydlige kant. Højningens topflade er ujævn og største højde er 3,5 m over omgivende terræn. På topfladens vestlige del findes en 15 x 10 m stor vandfyldt sænkning (fedding). Højningens sydvestlige hjørne er noget lavereliggende i forhold til topfladen, og højningens sydøsthjørne er meget uregelmæssig. Højningen ligger i græs.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1800/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1800/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1911
Haderslev Museum

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ændring af sb.-nummer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: HAM 5282
Haderslev Museum
Niels Kingo Jacobsen, Geografisk Institut, foretog i perioden 1962-1969 boringer og prøvegravninger af en del sønderjyske lokaliteter, hovedsageligt middelalderlige værfter i marsken. Haderslev Museum har siden overtaget Jacobsens fundmateriale. Materialet er i 2014 udsorteret og 178 fundnumre hørende til Fællesværre-undersøgelsen er oprettet (HAM 5282x1-178).

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)