Funkevej
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-18

Fredningsnr.
282837

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Jorddækket bro/kanal udformet som en hvælving, sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Højden fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: O.148/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: O.148/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1354/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Hvælving sat af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m. Hvælvingen er sandsynligvis en del af kanal- og afvandingssystemerne etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne. Anlægget kan beses via kloakbrønd under nuv. Funkevej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Bro under den nuværende Funkevej/Gl. Frederiksborgvej. Broen er i dag helt skjult af et jorddække og kan kun tilgås gennem en kloakbrønd på cykelstien. Broen har gået over en kanal, som har ledt vand mellem Funkedammene og Karlsø, som del af kanal- og afvandingssystemerne etableret omkring Frederiksborg i 1570'erne. Konstruktionen er udformet som en hvælving af kileformede kampesten, ca. 1,8 m bred og 4,5 m lang. Afstand fra undersiden af slutstenen i buen til den brolagte bund er 1,4 m. Der løber i dag et moderne betonrør (ca. 50-60 cm Ø) som vandledning fra de ældre kanaler omkring dammene igennem broen. Der er desuden opmuret en væg som lukker konstruktionen af, ca 4,5 m inde. Det er ikke adgang fra den anden side.

Litteraturhenvisninger  (0)