Ganhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-171

Fredningsnr.
071536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1900, propr. L.D. Bruun Diplom "Ganhøj", 4 x 33 m. Granplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganhøj; større Høj af ubestemmelig Højde; Diam c 33 M. Beplantet med Fyr og Gran undtagen en 5 M. stor Flade paa Toppen. Enkelte overfladiske Gravninger paa Siderne; ellers velbevaret. Fredlyst 1900.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ganhøj", 4 x 33 m. Granplantet i Ager. FM. 20/9.00.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, stedvis fladt afgravet høj i krat og træbevokset agerholm.

Litteraturhenvisninger  (0)