Galtrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-167

Fredningsnr.
071568

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,5 x 17 m. Stærkt afgravet. Græsklædt i agerskel. Centralgrav måske ødelagt. Matr.nr. 15b: Høj i skel til matr.nr. 15a af Torslev.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M. høj. c 17 M. i Diam. Ødelagt: Den sv. Del er delvis nedpløjet, delvis bortgravet; mod NØ ses ogsaa et Hul, mod Syd en Kartoffelkule. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 17 m. Græsklædt i Agerskel. Stærkt afgravet. (Centralgrav maaske ødelagt).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i baghave ud mod ager.