Ånumvej

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180108-37

Fredningsnr.
270463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepælhøj, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Milepælshøj. Flad højning. 4 m i diameter, 0,4 m høj. Nordsiden af højen er let afskåret af vejgrøften. På toppen ses resterne af en knækket sten (som næppe er den op- rindelige 4 mil sten), 35 cm bred og 25 cm høj.
Undersøgelsehistorie

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Milepælshøj. Flad højning. 4m i diameter, 0,4m høj. Nordsiden af højen er let afskåret af vejgrøften. På toppen ses resterne af en knækket sten (som næppe er den oprindelige 4 mil sten), 35cm bred og 25cm høj.

1989 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Milepælhøj; som fritekst; lav rød granitsten på toppen; højen let fortrampet af får; fårehegn opsat over højens nordside mod vejgrøft og i vinkel ca. 1,5 m. fra og langs med vestsiden (træpæle med tråd i 3 etager); mos og lidt græsgroet i hede ud til vejgrøft. Bevoksning: 1990: Mos og Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2016 Museal besigtigelse
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Milepælen som ikke kunne genfindes på sidste tilsyn er blevet genfundet, men den ligger dybere end før og helt inde under en busk.


Billeder

2374 sf V
2373 sf N
2375 sf VSV
sf NØ
sf SV
IMG 1960, 2008
IMG 1961, 2008