Vestergade, Borris

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180111-191

Fredningsnr.
270461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal. På Vestergade (i Borris), i vejens sydside, 9.070 km fra Skjern. Ole Rømer 1/2 milepæl. Firkantet, tilhugget sten. 19 x 15 cm i grundflade, 43 cm høj. På siden, der vender mod VNV, er indhugget 2 runde fordybninger. Stenen står på en ganske lille jordtue.
Undersøgelsehistorie

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ole Rømer 1/2 milepæl. Firkantet, tilhugget sten. 19 x 15cm i grundflade, 43cm høj. På siden, der vender mod VNV, er indhugget 2 runde fordybninger. Stenen står på en ganske lille jordtue.

1989 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ole Rømer 1/2 milepæl; som fritekst; i vejkant i højt græs.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf N
sf Ø
sf N
Foto, oversigt